Evenimente

Maraton Timisoara ~ 2011

Maraton Timisoara ~ 2011

09 October 2011
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2010

Maraton Timisoara ~ 2010

10 October 2010
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2009

Maraton Timisoara ~ 2009

11 October 2009
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2008

Maraton Timisoara ~ 2008

12 October 2008
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2007

Maraton Timisoara ~ 2007

14 October 2007
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2006

Maraton Timisoara ~ 2006

15 October 2006
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2005

Maraton Timisoara ~ 2005

16 October 2005
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2004

Maraton Timisoara ~ 2004

17 October 2004
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2003

Maraton Timisoara ~ 2003

19 October 2003
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2002

Maraton Timisoara ~ 2002

20 October 2002
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2001

Maraton Timisoara ~ 2001

07 October 2001
Timisoara, Romania
Maraton Timisoara ~ 2000

Maraton Timisoara ~ 2000

24 September 2000
Timisoara, Romania

Cei mai prezenti atletii View all

athletes.messages.dnx.athletes View all

Stats

Loading Chart ...

Loading Chart ...