Ironman

Recorduri

G Athlete Eveniment Data Timp
1 Paslier Stephane X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
2 Wieslaw Sondej X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
3 Stroe Florian X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
4 Bumbu Bogdan Andrei X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
5 Delen Sebastien X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
6 Daniel Arpinte X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
7 Popescu Corneliu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
8 Erdos Peter X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
9 Ioana Molnar-Diaconu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
10 Florea Daniela X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
11 Stefan Duhovnicu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
12 Sabin Prodan X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
13 Voicu Oprean X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
14 Valentin Oanto X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
15 Sofron Laurentiu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
16 Purcari Tiberiu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
17 Lupu Florin X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
18 Jozsef Sari X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
19 Ianovici Florin X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
20 Arpad Veghelyi X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
21 Simon Ff X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
22 LeKo-Family X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
23 Dementosanii X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
24 State X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
25 Chivu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
26 Miklós Vatai XTR Triathlon Oradea ~ 2012 17 June 2012
27 Vatai Miklos X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
28 MIKLOS VATAI XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011
29 Miklos Vatai X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013
30 IRONTEAM X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
31 Levente Botond Racz XTR Triathlon Oradea ~ 2012 17 June 2012
32 Happy Three Friends X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013
33 Arrows X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
34 Cycling Team Timisoara X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013
35 Tibiscus & Orca XTR Triathlon Oradea ~ 2012 17 June 2012
36 ADAM ZELEI X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013
37 TIBISCUS ORCA XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011
38 Dudu Andrei Dan X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
39 MIHAI ALIN BARACTARU XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011
40 Zoltán Bálint XTR Triathlon Oradea ~ 2012 17 June 2012
41 Maier Andras X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
42 Gadanyi Balint X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
43 Maja Urban X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
44 Armand Iurea X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
45 Doica Razvan X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
46 ROBERT GOMOESCU XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011
47 Turbologic Team X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016
48 RAZVAN STAICU XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011
49 MISCAREA ANTIDROG XTR Triathlon Oradea ~ 2010 12 June 2010
50 XTerra-InterTeam Oradea X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013
194 rezultate