Ironman

Recorduri

G Athlete Eveniment Data Timp
1 Paslier Stephane X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
2 Wieslaw Sondej X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
3 Stroe Florian X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
4 Bumbu Bogdan Andrei X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
5 Delen Sebastien X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
6 Daniel Arpinte X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
7 Popescu Corneliu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
8 Erdos Peter X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
9 Ioana Molnar-Diaconu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
10 Florea Daniela X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
11 Stefan Duhovnicu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
12 Sabin Prodan X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
13 Voicu Oprean X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
14 Valentin Oanto X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
15 Sofron Laurentiu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
16 Purcari Tiberiu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
17 Lupu Florin X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
18 Jozsef Sari X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
19 Ianovici Florin X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
20 Arpad Veghelyi X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 --
21 Simon Ff X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 05:19:44
22 LeKo-Family X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 06:08:25
23 Dementosanii X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 06:31:11
24 State X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 06:40:23
25 Chivu X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 07:45:11
26 Miklós Vatai XTR Triathlon Oradea ~ 2012 17 June 2012 09:23:42
27 Vatai Miklos X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 09:29:51
28 MIKLOS VATAI XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011 09:30:28
29 Miklos Vatai X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013 09:37:58
30 IRONTEAM X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 09:48:36
31 Levente Botond Racz XTR Triathlon Oradea ~ 2012 17 June 2012 09:57:44
32 Happy Three Friends X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013 09:59:32
33 Arrows X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 10:01:37
34 Cycling Team Timisoara X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013 10:08:17
35 Tibiscus & Orca XTR Triathlon Oradea ~ 2012 17 June 2012 10:08:51
36 ADAM ZELEI X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013 10:13:54
37 TIBISCUS ORCA XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011 10:15:52
38 Dudu Andrei Dan X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 10:17:35
39 MIHAI ALIN BARACTARU XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011 10:17:51
40 Zoltán Bálint XTR Triathlon Oradea ~ 2012 17 June 2012 10:17:57
41 Maier Andras X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 10:40:47
42 Gadanyi Balint X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 10:42:26
43 Maja Urban X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 10:47:15
44 Armand Iurea X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 10:48:29
45 Doica Razvan X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 10:52:26
46 ROBERT GOMOESCU XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011 11:09:59
47 Turbologic Team X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2016 25 June 2016 11:11:06
48 RAZVAN STAICU XTR Triathlon Oradea ~ 2011 19 June 2011 11:29:46
49 MISCAREA ANTIDROG XTR Triathlon Oradea ~ 2010 12 June 2010 11:38:03
50 XTerra-InterTeam Oradea X-Man Romania - Triathlon Oradea ~ 2013 22 June 2013 11:44:55
194 rezultate